Loading...

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Sklepie Internetowym https://sklep-vivacy.pl

Niniejsza  Polityka  prywatności  określa  zasady  gromadzenia,  przetwarzania  i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Sklep Vivacy,  prowadzony  pod  adresem  https://sklep-vivacy.pl  (zwana  dalej  Witryną)  przez LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. ,  (zwany  dalej  Sklepem  Internetowym). 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o.   z  siedzibą  pod  adresem:  31-123  Kraków,  ul.  Krupnicza  16. 
 
Sklep  internetowy  dokłada  wszelkich  starań  w  celu  zapewnienia  poszanowania  Państwa prywatności  i  ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania  zakupów  w  ramach  sklepu  oraz  w  tym  celu  podejmuje  wszelkie  niezbędne działania. 
 
Jakie  dane  zbiera  sklep  internetowy  w  sposób  automatyczny  podczas  korzystania  z Witryny? 
 
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych  w  plikach,  o  których  mowa  poniżej  (tzw.  „pliki  cookies”),  podczas  samego korzystania z Witryny. 
 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze (lub innym urządzeniu końcowym służącym do korzystania z Witryny) zawierające pewne informacje związane z korzystaniem  przez Państwa z Witryny i  Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą opuszczenia strony internetowej  lub  zamknięcia  przeglądarki,  natomiast  stałe  pliki  cookies  są  przechowywane także  po  zakończeniu  korzystania  przez  Państwa  z  Witryny  i  służą  do  przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki  te  przechowywany  są  na  Państwa  komputerze  do  czasu  ich  usunięcia  lub  przez  czas 
określony w parametrach plików cookies. Podmiotem  zamieszczającym  na  Państwa  komputerze  (lub  innym  urządzeniu  końcowym) pliki  cookies  oraz  uzyskującym  do  nich  dostęp  jest  operator  (właściciel)  Witryny: LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16. 
 
W  ramach  Witryny  stosowane  są  następujące  rodzaje  plików  cookies: 
 1. Pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające  pliki  cookies  wykorzystywane  do  usług  wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny, a także utrzymania sesji użytkownika Witryny, składanie zamówień itp. 
 2. „Funkcjonalne”  pliki  cookies,  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych  przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
 3. Pliki cookies niezbędne dla analizy czasu spędzanego przez Państwa na Witrynie.
 4. Pliki  cookies  umożliwiające  zapamiętanie  informacji  o  sposobie  korzystania  przez Państwa z witryny, a w tym do opracowania danych statystycznych. 
 5. Pliki  cookies  służące  do  zapewnienia  bezpieczeństwa,  np.  wykorzystywane  do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny. 
 6. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań 
W  wielu  przypadkach  oprogramowanie  służące  do  przeglądania  stron  internetowych (przeglądarka  internetowa)  domyślnie  dopuszcza  przechowywanie  plików  cookies  w urządzeniu  końcowym  użytkownika.  Możecie  Państwo  dokonać  w  każdym  czasie  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w  taki  sposób,  aby  blokować  automatyczną  obsługę  plików  cookies  w  ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu.  Szczegółowe  informacje  o  możliwości  i  sposobach  obsługi  plików  cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje,  że  ograniczenia  stosowania  plików  cookies  mogą  wpłynąć  na  niektóre funkcjonalności  dostępne  na  stronach  internetowych  Witryny.  Więcej  informacji  na  temat plików  cookies  dostępnych  jest  w  sekcji  'Pomoc'  w  menu  przeglądarki  internetowej. 
 
Jakie  dane  zbiera  sklep  internetowy  podczas  rejestracji  i  dokonywania  zakupów? 
 
Sklep  internetowy  będzie  od  Państwa  zbierał  następujące  dane  osobowe  za  pośrednictwem Witryny  oraz  innych  form  komunikacji,  w  przypadku  dokonywania  zakupów  i  procesu rejestracji na Witrynie:  
 • nazwisko i imię, 
 • adres poczty elektronicznej, 
 • numer telefonu 
 • adres do korespondencji
 • w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy, NIP i siedziba 
Podanie  powyższych  danych  jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  dla  dokonania  rejestracji  i zakupu w ramach Witryny. 
 
Podczas  korzystania z Witryny mogą być pobrane od Państwa dodatkowe  informacje takie jak: adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Ponadto  gromadzone  mogą  być  też  dane  nawigacyjne,  a  w  tym  informacje  o  linkach  i odnośnikach, w które zdecydują się Państwo kliknąć. 
 
Marketing Sklepu Internetowego 
 
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany  w  celach  marketingowych  produktów  e-Sklepu.  Zgoda  może być  cofnięta  w  każdym  czasie. 
 
Udostępnienie informacji 
 
W  celu  realizacji  umowy  sklep  internetowy  może  udostępniać  zebrane  od  Państwa  dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie,  operatorzy  systemów  płatności  lub  firmy  obsługujące  reklamacje.  W  takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 
 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny wykorzystywane mogą  być  również  przez  współpracujących  z  operatorem  Serwisu  reklamodawców  oraz partnerów. 
 
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy  publicznej,  jeżeli  wymagają  tego  obowiązujące  przepisy  prawa. 
 
Zautomatyzowane przetwarzanie danych (profilowanie) 
 
Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega  na  wykorzystaniu  danych  osobowych  do  oceny  niektórych  czynników  osobowych człowieka, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby  fizycznej,  jej  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
 
W przypadku korzystania przez Państwa z witryny, stosowany rodzaj profilowania nie będzie wpływać  na  Państwa  sytuację  prawną  lub  w  podobny  sposób  wpływać  na  Państwa. Wyjaśniamy  też,  że  w  ramach  profilowania  nie  będziemy  przetwarzać  i  wykorzystywać danych wrażliwych. Wykorzystujemy do tego typowe dane: pliki cookies, adres IP, adres e-mail, historia nawigacji na Witrynie, historia dokonanych zakupów. 
 
Profilowanie  wykorzystywane  jest  wyłącznie  w  celach  marketingowych.  To  jest  w  celu analizy  Państwa  preferencji  i  zainteresowań  oraz  przedstawienia  Państwu  propozycji produktów dostosowanych do tych preferencji –  które określane będą za pomocą algorytmu, na bazie wieku, lokalizacji dotychczasowych akcji czy innych wprowadzanych przez Państwa danych. 
 
Innymi  słowy,  profilowanie  ma  wpływ  na  dobór  reklam  wyświetlanych  Państwu  przy korzystaniu  z  Internetu,  dobór  oferowanych  Państwu  produktów  do  tego,  czego  w  naszej ocenie  mogą  Państwo  potrzebować   lub  sugerując  udział  w  kampaniach,  takich  jak  np. konkursy. Mogą Państwo otrzymać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych). 
  
Środki techniczne i Państwa obowiązki 
 
Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia  10  maja  2018  r.  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1000),  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (dalej  jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  
 
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;  zbierane  dla  oznaczonych,  zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do  celów,  w  jakich  są  przetwarzane  oraz  przechowywane  w  postaci  umożliwiającej identyfikację  osób,  których  dotyczą,  nie  dłużej  niż  jest  to  niezbędne  do  osiągnięcia  celu przetwarzania. 
 
Podjęte  przez  nas  działania  mogą  okazać  się  jednak  niewystarczające,  jeżeli  sami  nie zachowają  Państwo  zasad  bezpieczeństwa.  W  szczególności  muszą  Państwo  zachować  w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep  internetowy  nie  będzie  zwracał  się  do  Państwa  z  prośbą  o  ich  podanie,  z  wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta  osobom  nieuprawnionym  prosimy  się  wylogować  po  zakończeniu  korzystania z Witryny. 
 
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 
 
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo  hasła  lub  wystąpienia  innych  problemów  z  logowaniem,  prosimy  o  kontakt  pod adresem e-mail wskazanym poniżej. 
 
Przysługuje  Państwu  prawo  do  żądania  informacji  o  treści  przechowywanych  na  Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo  również  możliwość  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych osobowych  w  celach  marketingowych.  Prosimy  w  tym  celu  o  kontakt  pod  adresem  e-mail wskazanym poniżej. 
 
Inne strony internetowe 
 
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony  internetowe  działają  niezależnie  od  Witryny  i  nie  są  w  żaden  sposób  nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania  z  danymi  w  ramach  tych  stron. 
 
Klauzula informacyjna 
   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej RODO lub Rozporządzenie)  informuję, iż: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16. 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
  1. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i  wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia); 
  2. rozpatrywanie skarg i reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia); 
  3. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);  
  4. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
  5. realizacja ciążących na Usługodawcy(Sprzedawcy) obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia); 
  6. prowadzenie działań marketingowych, a w tym dopasowywanie reklam, i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a lub f) Rozporządzenia); 
  7. prowadzenie działań administracyjnych przez Usługodawcę(Sprzedawcę) w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia); 
 3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2. powyżej, przy czym:  
  1. dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów, 
  2. dokumenty rozliczeniowe -  do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej, 
  3. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych, 
  4. w celu prowadzenia działań marketingowych sklepu internetowego - dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę (Klienta) wyrażonej uprzednio zgody;  
  5. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 2. 7) powyżej  dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy/Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę (Klienta) sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia; 
  2. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia; 
  3. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia, 
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a); 
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego. 
 7. Administrator danych osobowych informuje, że przetwarzane Pana/Pani dane osobowe w celach wskazanych w punkcie 2.  powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom tj.:  
  1. podmiotom, z którymi Sprzedawca ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, księgowe, bankowe, płatnicze, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania np. obsługi dokonanego zakupu, dostawy, płatności, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, księgowania; 
  2. pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, 
  3. organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków  (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP). 
 8. Podanie danych (adres e-mail) jest wymagane do subskrypcji newslettera w zakresie wskazanym w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługują Pani/Panu prawa jak w p.5 niniejszej KLAUZULI INFORMACYJNEJ.